Polityka Prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego Gizafit.com jest Tomasz Giza (Pesel: 95010301054), właściciel firmy Dietetyk — Tomasz Giza, Plac kościelny 1/3 89-200 Szubin, NIP: 5581879900; REGON: 523739878.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będziemy:

 1. przechowywać na naszym serwerze lub serwerze zewnętrznym;
 2. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy.
 3. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania informacji na temat aktualnie trwających promocji
 4. wykorzystywać w celu wystawienia faktury/paragonu
 5. przekazywać do naszych podwykonawców, firm świadczących dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym, które będą wspomagały Serwis

Powyższe dane zostaną usunięte z upływem 6 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) nie podlegają usunięciu.

Cookies

 1. zapamiętania preferencji wyświetlania;
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 3. Google Analytics (cookies)
 4. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo:

 1. Poprawić nieprawidłowe dane lub je uzupełnić;
 2. Ograniczyć przetwarzanie
 3. Przenieść dane do innego administratora;

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: obsługa@gizafit.com lub w dowolny inny sposób.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dla przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu indywidualnego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Serwis jest  zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

Zażalenie

Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy i firmy współpracujące z Serwisem wykonujące dla niego inne usługi.

Właściciel Serwisudokonał wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Tomasz Giza starannie dobiera swoich partnerów i firmy świadczące dla niego usługi. Ale nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez osoby, firmy świadczące dla niego usługi.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniam, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu, do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych

Tomasz Giza zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo.

Kontakt

Tomasz Giza kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 534935781 lub drogą elektroniczną gizafitkontakt@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Tomasz Giza, Plac Kościelny 1/3; 89-200 Szubin

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 roku.

  
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję